Na tomto webu používáme soubory cookie, aby správně fungoval a abychom vám nabídli ten nejlepší zážitek z prohlížení.
více
Kategorie
Garance nejnižší ceny
Našli jste někde levněji?
Info

Obchodni podminky

Platné je nezjednodušené znění těchto Obchodních podmínek, zjednodušení slouží pro rychlé seznámení s obsahem Obchodních podmínek.

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při zásilkách zboží a služeb, tj. mezi firmou iNET SAMBA s.r.o. (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Jednoduše

Tyto Obchodní podmínky upravují obchod LaSamba.cz a nákup na něm.

Prodávající

iNET SAMBA s.r.o. (LaSamba.cz) se sídlem Prachatická 214/56, Dolní Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 01575007 DIČ: CZ01575007.

Jednoduše

Prodávajícím jsme my, LaSamba.cz

Kupující

Fyzická, fyzická podnikající nebo právnicá osoba, která kupuje od prodávajícího.

Jednoduše

Kupujícím jste vy, kupující na tomto internetovém obchodě.

Důležité pojmy pro účely Obchodních podmínek

Zásilkou se rozumí, fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa.

Technickou specifikací se rozumí specifikace zboží, které má být dodáno prodávajícím, uvedena na internetových stránkách http://www.lasamba.cz

Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci.

Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky připsáním sjednané částky na bankovní účet prodávajícího, popřípadě zaplacení hotově.

Předmět smluvního vztahu

Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito Obchodními podmínkami. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu.

Jednoduše

My vám zboží dodáme, vy jej převezmete a zaplatíte.

Ceny zboží

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně v nabídce, ale může být dodáno, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

Jednoduše

Zboží může průběžně zlevňovat, nebo zdražovat. Pro konkrétní nákup však platí celková cena, která je v potvrzovacím e-mailu.

Platební podmínky

Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

A) Na dobírku při doručení zboží Za zboží zaplatí kupující hotově v okamžiku převzetí od dopravce.
B) Platba předem bankovním převodem Převod z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede kupující č. objednávky. Všechny údaje potřebné k provedení platby budou uvedeny v potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky, které odešle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

Bankovní spojení prodávajícího:

číslo účtu: 2900411891/2010 (Fio banka)

Jednoduše

Platit lze hotově při převzetí zboží (dobírka), anebo předem převodem na náš bankovní účet.

Objednávání a dodací podmínky

Objednat zboží lze následujícími způsoby:
Prostřednictvím elektronického obchodu: http://www.lasamba.cz
Elektronickou poštou na adrese: objednavky@lasamba.cz
Telefonicky na čísle: +420 775 254 826 (Jiří Kovács)

Při objednávání věnujte pozornost správnému zadání všech fakturačních a dodacích údajů. Po expedici objednávky již není jejich změna možná.

Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu. V případě, že si kupující přeje dodat zboží v jiném než okamžitém termínu či termínu, potvrzeném prodávajícím, je potom povinen o tom písemně nebo telefonicky prodávajícího vyrozumět.
V případě zásahu vyšší moci může dojít k prodloužení dodacích termínů.
U zboží vyráběného na zakázku je vždy uvedena předpokládaná doba dodání. Ta může být ovlivněna zásahem „vyšší moci“, kterou nejsme schopni ovlivnit. Může tak dojít ke změně těchto předpokládaných termínů a kupující bude o této změně informován.

Jednoduše

V průměru dodáváme zboží 4 dny od objednávky.
Absolutní většina (96 %) zakázek je vyřízena nejpozději do 10 dnů.
Předpokládané dodací lhůty, u zakázkové výroby, jsou u tohoto zboží uvedeny.

Způsob dodání – rozvoz zboží

Dopravu objednaného zboží zajišťujeme vlastní přepravou (přepravce LaSamba.cz), lehké zásilky posíláme přepravcem DPD, speciální (např. velmi dlouhé) zásilky přepravujeme jinou přepravní společností.
Extra službou je složení/vynesení objednaného zboží na místo určení, nebo výpomoc se složením/vynesením. Tato služba se vztahuje na přepravu „vlastní přepravou (přepravce LaSamba.cz)“ je bezplatná, ale nenároková – prodejce může její poskytnutí v krajních případech odmítnout.

Cena za přepravu je hrazena jako součást faktury společně se zbožím.
U objednávek do 1500 Kč poštovné činí 100 Kč.
U objednávek nad 1500 Kč poštovné činí 0 Kč.

Jednoduše

Zboží rozváží zákazníkům náš zaměstnanec našim nákladním autem. Lehké zásilky posíláme kurýrem DPD. Se zákazníky si před expedicí zavoláme a na termínu dodání se oboustranně dohodneme. Zásilky DPD avizujeme pouze emailem.

Náš řidič vám zboží ochotně složí nebo vynese na místo určení (např.: zboží přebírá starší člověk, žena, atp.).
Složení a vynesení zboží často probíhá ve spolupráci s řidičem.
Tato služba je bezplatná, ale nenároková – v případě jejího zneužívání může být odmítnuta.

Zboží doručíme na naše náklady, pokud objednávka přesáhne hodnotu 1500 Kč.
U objednávek do 1500 Kč účtujeme poštovné 100 Kč.
Více o dopravě objednaného zboží píšeme zde: přeprava zboží

Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. je nutné splnit následující podmínky:

Podmínky pro odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, je povinen splnit následující podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu objednavky@lasamba.cz) s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: xxxxxxxxxx.
Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií výše uvedeného dopisu.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Při odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na tyto případy:
Zásilka zboží, které bylo speciálně upraveno na přání kupujícího nebo výslovně objednáno na přání kupujícího.

Jednoduše

Máte právo vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní, originálně zabalené zboží ve lhůtě 14 dnů od doručení. Napište nám o tom a ke zboží přidejte kopii tohoto vzkazu i dokladů o koupi.
V případě zboží vyráběného na zakázku není možné od smlouvy odstoupit.

Vrácení peněz

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peníze za vrácené zboží bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově nebo složenkou úhradu poskytnout nelze.

Jednoduše

Peníze vám vrátíme obratem po jejich přijetí, pokud bude zboží vráceno v pořádku.

Převzetí zboží, poškozená zásilka

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu nebo nedeformovanost balíku) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od pracovníka přepravní společnosti některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku odmítnout. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. V případě odmítnutí sepsání protokolu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky pro její neúplnost nebo poškození je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@lasamba.cz

Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky vlivem přepravy.

Pokud je zásilka v pořádku, kupující je povinen ji od dopravce převzít. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu.

Jednoduše

Zásilku za přítomnosti přepravce zkontrolujte, vadnou zásilku nepřebírejte. O vadách zásilky sepište s pracovníkem přepravní společnosti zprávu. Poté nás o nepřevzetí informujte.

Přestože máte právo zásilku do 14ti dnů vrátit bez udání důvodu, máte povinnost zásilku převzít, pokud není vadná. Pokud bezvadnou zásilku nepřevezmete, budeme po vás vyžadovat zaplacení nákladů spojených s přepravou.

Záruční podmínky

Na veškeré zboží dodané prodávajícím, se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (případně 12 měsíců je-li kupujícím firma). Poskytnutá záruka může být delší, v takovém případě je to uvedeno v technické specifikaci zboží. Délka poskytnuté záruky je vždy uvedena na záručním/dodacím listě. Pokud zásilka tento doklad neobsahuje, má se zato, že zboží podléhá záruce v zákonné lhůtě 24 měsíců (případně 12 měsíců je-li kupujícím firma).

Zboží s reklamovanou zjevnou vadou nesmí být namontováno, upraveno, používáno. Mimo jiné se nesmí: zavěsit dveřní křídlo se zjevnou vadou do zárubně. Namontovat kliku na dveřní křídlo se zjevnou vadou. Nedodržení může vést k zamítnutí reklamace zjevné vady.

Jednoduše

Všechno zboží má minimálně záruku 24 měsíců (případně 12 měsíců je-li kupujícím firma), většina podlah má ale záruku delší, jak je uvedeno u konkrétního zboží. Prodlouženou záruku však poskytuje výrobce zboží, závady vzniklé později než 24 měsíců (případně 12 měsíců je-li kupujícím firma) od nákupu je proto nutné reklamovat přímo u výrobce.

Při zjištění zjevné vady zboží nemontujte, nepoužívejte a co nejdříve podejte reklamaci.
Obchod LaSamba ochotně vyřídí reklamaci vad zjištěných a reklamovaných do 24 měsíců od zakoupení zboží (případně 12 měsíců je-li kupujícím firma).

Ověřeno zákazníky – Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, a také předpisy souvisejícími. Případná individuální smlouva s kupujícím je nadřazená Obchodním podmínkám.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkající se objednaného zboží.

Tyto OP jsou platné od 1.1.2012 a ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez upozornění.

Kupující objednáním od prodávajícího dává souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Jednoduše

Nákup se řídí těmito podmínkami a Obchodním zákoníkem.

Vaše osobní údaje nepoužijeme žádným nepatřičným způsobem

Platí od 1.1.2017 a může být změněno.

Poslední aktualizace 11.04.2017