Na tomto webu používáme soubory cookie, aby správně fungoval a abychom vám nabídli ten nejlepší zážitek z prohlížení.
více
Kategorie
Splátky bez navýšení
úrok 0%
Info

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce formou vašich možných dotazů a našich odpovědí na ně

Na tomto místě si Vás společnost iNET SAMBA s.r.o., se sídlem Prachatická 214/56, Dolní Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 01575007 (dále jen jako „LaSamba.ct“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem obchodu LaSamba.cz, osobou navštěvující webové stránky LaSamba.cz, osobou v mailingové databázi LaSamba.cz a nebo jinak jednáte s LaSamba.cz, je správcem Vašich osobních údajů LaSamba.cz.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

LaSamba.cz jako správce můžete kontaktovat na adrese

LaSamba.cz
třída 3. května 974
76302 Zlín
Tel.: +420 511 440 770
E-mail: obchod@lasamba.cz

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů LaSamba.cz?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na LaSamba.cz ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

5. Z jakého důvodu zpracovává LaSamba.cz moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si u LaSamba.cz koupili zboží, nebo jste se jako zákazník zaregistroval/a).

Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy a také s účetní kanceláří, která vede účetní agendu LaSamba.cz

Informace o tom, jak naše webové stránky využíváte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

K údajům o zákaznících našeho E-shopu mají přístup také zaměstnanci LaSamba.cz v rozsahu nezbytně nutném pro plnění smlouvy.

Údaje o zákaznících našeho E-shopu v rozsahu číslo objednávky, e-mail zákazníka a seznam prodaného zboží také předáváme společnosti zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků tuzemských e-shopů a vydávající certifikát kvality.

Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU.

S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom 

  • – Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • – opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • – vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

12. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti.

13. Do kdy mi LaSamba.cz poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

15. Dal jsem LaSamba.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.